تاريخچه

در سال 1362( 1983 )تاسيس گرديد

ليست نمايندگان

ارتباط با ما

مشتريان خودرو ساز

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه