مشتريان خودرو ساز

تاريخچه

در سال 1362( 1983 ) تاسيس گرديد

ارتباط با ما

فضاي كاري

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه