محصولات

تيغه وبازوئي برف پاك كن انواع

سياست هاي سازمان

مشتريان خودروساز

ارتباط با ما

آدرس
فاكس
تلفن
نام نماينده
نام شهر
خ استاد مطهری،فروشگاه ساحل،نمایندگی گواه
0791-3333047
0791-3333457
محبتی
جهرم
خ فتح، جنب تعاونی 14،فروشگاه 209
0641-6260900
0641-6261229
نادریان
دزفول
انتهای بلوار امام،فروشگاه یدک بنز زعیمیان
0131-2230540
0131-6669312
زعیمیان
رشت
میدان امام،بلوار دانشگاه،فروشگاه باقری
0151-2264241
0151-2262480
باقری
ساری
خ وصال شمالی،کوچه 16،مجتمع ناز یگانه، همکف شرکت پراور فراز
021-66512893

0711-7514171

021-66509680

قرایی
شیراز
خ سعدی،جنب ایستگاه مینی بوس،پ61/63
0711-2248085
0711-2225194
جمشیدی
شیراز
خ جلیلی،روبروی کارگاه صداقت،پ438/436،فروشگاه دنایدک
0831-8249454
0831-8249452
میرمعینی
کرمانشاه

خ امام خمینی،فروشگاه ناصری زاده

تهران،خ ملت،پاساژ بازرگان،طبقه همکف،پ55،فروشگاه ناصری زاده

0172-2221718

021-33911831

0172-2223738

021-3391554

ناصری زاده
گنبدکاوس
بلوار فرودگاه،چهارراه فارابی،سمت چپ،شماره 180،کدپستی 91656
0511-3412181
0511-3411595
تمیزکار
مشهد
خ 17 شهریور،مقابل بانک سپه> فروشگاه توقع
0811-2674871
0811-2660171
توقع
همدان
خ مطهری،جنب بانک قدیر،فروشگاه دهقانپور
0351-5227703
0351-5225227
دهقانپور
یزد

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه

تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع