ليست نمايندگي ها

تبليغات

محصولات

تيغه وبازوئي برف پاك كن انواع

مديريت كيفيت

 

محصولات ما ( شامل تيغه وبازوئي برف پاك كن انواع خودرو وقطعات پرسي خودرو).بعنوان قطعات

:اصلي(فابريك) در كليه خطوط خودروسازان عمده كشور مورد مصرف قرار گرفته است ومشتريان عمده ما عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 : همچنين توليدات ما توسط شبكه گسترده خدمات پس از فروش آنها ( شركتهاي ذيل ) در سطح كشور توزيع گرديده است

 

شركت ايران خودرو ديزل (اپكو)

شركت مرتب

شركت شهاب خودرو

شركت تراكتور سازي تبريز

و.....

شركت ايران خودرو(ساپكو)

شركت سايپا(سازه گستر)

    شركت بهمن

  شركت زامياد(سازه گستر)

  شركت پارس خودرو(سازه گستر)

  شركت ايساكو

  شركت سايپايدك

  گواه

و.....